Tłumaczenia

Naszym klientom oferujemy tłumaczenia z języka niemieckiego i na niemiecki:

 • zwykłe
 • specjalistyczne
 • asystę tłumaczeniową

 

Tłumaczenia pisemne specjalistyczne z zakresu techniki:

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń
 • dokumentacja techniczno-ruchowa
 • dokumentacje budowlane
 • katalogi produktów
 • karty charakterystyki
 • IT (instrukcje oprogramowania)

 

Tłumaczenia pisemne specjalistyczne z zakresu prawa i ekonomii:

 • umowy
 • pisma procesowe i sądowe
 • teksty ustaw
 • teksty rozporządzeń
 • statuty, regulaminy, wytyczne
 • opinie biegłych
 • sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat, audyty
 • opinie biegłych rewidentów

 

Tłumaczenia pisemne z zakresu handlu i marketingu:

 • korespondencja handlowa
 • oferty handlowe
 • kosztorysy
 • foldery reklamowe
 • ogłoszenia
 • strony internetowe
 • prezentacje

 

Tłumaczenia dokumentów rekrutacyjnych i innych:

 • CV
 • podania o pracę
 • listy motywacyjne
 • portfolio
 • korespondencja prywatna

 

Asysta tłumaczeniowa:

 • spotkania biznesowe
 • delegacje
 • wyjazdy prywatne

 

Tłumaczenia konsekutywne (konferencyjne):

 • tłumaczenia podczas targów i prezentacji
 • rozmowy i negocjacje handlowe
 • odbiory maszyn, instalacji
 • inne

 

Na specjalne życzenie klienta tłumaczenia poddawane są weryfikacji i/lub korekcie przez rodzimego użytkownika języka.